In hoeverre rapporteren ministeries over hun impact op de samenleving?

Uit onderzoek is gebleken dat ministeries achterlopen op maatschappelijke wensen omtrent de rapportage van hun impact op de samenleving.

Door: Robert Vogelsang

Sinds 2017 is het Besluit Bekendmaking Niet-financiële Informatie van kracht. Hierin wordt gesteld dat een organisatie moet rapporteren over de impact die het heeft op de samenleving. Denk hierbij aan de impact op het gebied van milieu, sociaal gebied en corruptie.

De overheid volgt dit besluit niet. De overheid hoeft niet te rapporteren over de impact dat het heeft op de samenleving. Dit is in tegenstelling tot de vraag naar transparantie vanuit de maatschappij. Dat de overheid hier niet over rapporteert komt omdat de overheid niet BW2:9 volgt maar de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV). De RBV schrijft voor dat een ministerie wel moet rapporteren over ministeriele specifieke beleidsindicatoren (hierover mag een minister worden afgerekend) en kengetallen.

Waarover wilt de samenleving informatie? Momenteel bestaat geen eenduidige normenkader voor het rapporteren over de impact van een organisatie. Deze rapportage over impact komt meestal tot uiting via de niet-financiële informatie (NFI) in het bestuursverslag van het jaarverslag. De voornaamste normenkaders (zoals het Global Reporting Initiative en de Europese Richtlijnen) stellen dat de organisatie in ieder geval moet rapporteren over de impact die het heeft met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Milieu;
  • Sociale- en personeelsaangelegenheden;
  • Corruptie;
  • Mensenrechten;
  • Diversiteit;
  • Lange termijnwinstgevendheid.

De informatie over bovenstaande onderwerpen is doorgaans bekend binnen een ministerie. Mijn oproep is dan ook om te rapporteren over deze onderwerpen. Het laatste onderwerp, de lange termijnwinstgevendheid, kan dan vervangen worden door de effectiviteit van het beleid.

Kortom: Rapporteer over de impact op de samenleving die een ministerie heeft!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *