De invloed van het salaris van de directeur op het aantal donateurs van een stichting

De laatste jaren is veel ophef ontstaan over het salaris van de directeuren in een stichting. De directeuren krijgen enorme ontslagvergoedingen of bonussen, maar is dit wel geoorloofd volgens de wet en heeft dit een invloed op het aantal donateurs van de stichting?

Door: Luuk van Leeuwen

In dit onderzoek zijn tien verschillende goede doelen onder de loep genomen. Om te toetsen of het salaris van de directeur is geoorloofd op grond van de Wet Normering Topinkomens. Daarnaast wordt gekeken of het salaris van invloed is op het aantal donateurs. Deze relatie wordt door middel van de correlatiecoëfficiënt bepaald. In onderstaande tabel is te zien hoe het salaris van directeur en het aantal donateurs zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Op basis van deze gegevens is het onderzoek gedaan.

De Wet Normering Topinkomens is ingevoerd om de hoge salarissen van directeuren in een stichting tegen te gaan. De stichtingen moeten in het jaarverslag vermelden, wat de directeur mag verdienen en wat hij heeft verdiend. Uit het onderzoek bleek dat 30% van de stichtingen zich niet aan de Wet Normering Topinkomens houdt. De overige 70% houdt zich wel aan de wet.

Tot slot is getoetst of het salaris van de directeur invloed heeft op het aantal donateurs van de stichting met behulp van de correlatiecoëfficiënt. Opvallend is dat het salaris van de directeuren aan het stijgen is en het aantal donateurs aan het dalen. Maar volgens de correlatiecoëfficiënt is er geen tot een zwak verband tussen deze twee factoren. Het schrikt de donateurs niet af, dat het salaris van de directeur zo hoog is en niet is geoorloofd door de wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *