Onderwijskwaliteit niet van invloed op hogeschoolkeuze

Ieder jaar wordt er door Stichting Hoger Onderwijs Informatie een Keuzegids HBO uitgebracht. Deze gids moet studenten helpen bij het kiezen tussen verschillende hogescholen in Nederland door aan elke hogeschool een kwaliteitsscore toe te kennen. Studenten blijken echter vaak niet te letten op de kwaliteitsscore van een hogeschool.

Door: Rick Hegge

Stichting Hoger Onderwijs Informatie beoordeelt ieder jaar de kwaliteit van verschillende opleidingen aan de hand van studiesucces, studentenoordelen en oordelen van experts. Aan de hand van deze scores wordt vervolgens een per hogeschool gewogen gemiddelde score berekend. Deze score moet studenten een beeld geven van de onderwijskwaliteit op een hogeschool. De verwachting hierbij zou zijn dat studenten vaker voor hogescholen kiezen die beter in de Keuzegids staan aangeschreven. Dit blijkt echter niet het geval.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat er slechts een zwakke tot matige correlatie bestaat tussen de score die een hogeschool in de Keuzegids HBO behaalt en de instroom van studenten op diezelfde hogeschool. Deze correlatie is berekend aan de hand van gegevens van de elf grootste hogescholen in Nederland. Per grote hogeschool is hierbij onderzocht wat de score in de Keuzegids HBO was en welk marktaandeel deze grote hogescholen hadden in de totale instroom van HBO studenten in het desbetreffende jaar. Hieruit kwam naar voren dat de score in de Keuzegids HBO slechts een zwakke tot matige invloed heeft op het marktaandeel dat een hogeschool heeft in de totale instroom van HBO studenten. Studenten lijken dus andere motieven te hebben die de keuze voor een hogeschool beïnvloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *