Impact nieuwe Woningwet 2015; eigen vermogen enorm opgepompt.

Rochdale, Vestia en Laurentius. Drie voorbeelden van woningcorporaties waarbij het fout ging. Zaken die zich voordeden bij deze woningcorporaties konden niet door de beugel. Dat vond ook de overheid. Om deze financiële risico’s in de toekomst te beperken is de nieuwe Woningwet 2015 per 1 januari 2016 van toepassing op woningcorporaties. Maar wat is nou eigenlijk de impact van deze wetswijziging?  Door: Lars Pauptit

Lees verder

Gemeenten hebben het zwaar

Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarom werd er in 2014 een wetswijziging geïntroduceerd waardoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Uit onderzoek bleek dat deze wijziging gevolgen had voor de financiële verantwoording. Ongeveer de helft van de 393 gemeenten in Nederland heeft namelijk geen goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekeningcontrole over het verslagjaar 2015. Ik vroeg mij daarom af of dit aantal significant anders is dan in 2014? Door: Pawan Leito

Lees verder

Meer aandacht nodig voor de SBBI-status!

Uit onderzoek is gebleken dat voetbalverenigingen weinig tot geen aandacht besteden aan de SBBI-status. Doen zij dat wel dan kunnen donateurs en sponsoren giften aftrekken van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Door: Bilal el Boayadi

Lees verder

Salarissen topbestuurders zorgverzekeraars gedaald

De afgelopen jaren heeft de maatschappij vaak verontwaardigd gereageerd op de hoge salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars. Dit komt mede doordat deze organisaties deels zijn gefinancierd met publiek geld. Uit een recent onderzoek onder de zes grootste zorgverzekeraars van Nederland is gebleken dat de salarissen van topbestuurders in 2016 ten opzichte van 2011 significant zijn gedaald. Door: Pascal Snijder

Lees verder

Museumrondleiding met acht medewerkers

Ondanks de bezuinigingen in de musea sector door de overheid, gaat het goed met de musea sector. In de afgelopen jaren is er een forse stijging van het aantal bezoekers die ze ontvingen. De meeste bezoekers kwamen langs bij het Rijksmuseum en het Van Gogh museum, beide gevestigd in Amsterdam. Respectievelijk ontvingen ze ruim 2,2 miljoen en 2 miljoen bezoekers in 2016. Het Rijksmuseum heeft ten opzichte van vorig jaar een daling van 3,6% meegemaakt, terwijl het Van Gogh Museum een stijging heeft meegemaakt van 8,1%. Door: Darren Tseng

Lees verder

Woningcorporaties jarenlang ondergewaardeerd

Uit een recent onderzoek bij tien woningcorporaties is gebleken dat woningcorporaties op papier veel meer waard zijn dan men aanvankelijk dacht. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe woningwet 2015 en de stelselwijziging die woningcorporaties moeten doorvoeren. Door: Jaouad el Hajami

Lees verder

Inkomsten donaties nemen toe!

Uit onderzoek is gebleken dat de opbrengsten uit donaties toenemen. Ondanks de crisis blijven mensen gul geven. Dit maakt Nederland één van de meest vrijgevige landen ter wereld. 73% van de Nederlanders boven de vijftien jaar doneert geld aan goede doelen. Door: Hauwkar Raouf

Lees verder

Topfunctionarissen in de ouderenzorg nog steeds aan de champagne en kaviaar?

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens in werking getreden. De Wet Normering Topinkomens is ingevoerd om de bezoldiging van bestuurders in de (semi)publieke sector tot een maximum te beperken. De vraag is of er een daling plaatsvindt van de bezoldiging en hoe de man/vrouw verdeling van topfunctionarissen in de ouderenzorg is. Door: Maud Verbruggen

Lees verder

Salarissen directeuren goede doelen groeit sterk

Uit recent onderzoek is gebleken dat de salarissen van de directeuren van vijftien goede doelen in Nederland tussen 2012 en 2016 met 7,78 procent zijn gestegen. De gemiddelde Cao-loonstijging in diezelfde periode was 5,37 procent. Hieruit blijkt dat de lonen van de directeuren 45 procent harder zijn gestegen dan bij de gewone Nederlander. Door: Jamy Becker Hof

Lees verder