Over de opleiding accountancy

De Opleiding Accountancy is een bacheloropleiding van De Haagse Hogeschool die zich richt op het halen van een startkwalificatie als beginnend beroepsbeoefenaar in de Accountancysector. De opleiding Accountancy van De Haagse Hogeschool profileert zich op leren in de beroepspraktijk, zet zwaar in op ICT-onderwijs en data-analyse en stelt de maatschappelijke rol van de accountant centraal in haar onderwijs: Public Responsibility.

In het kader van deze opleiding kunnen studenten kiezen om in het 4e studiejaar het keuzevak Public Management te volgen.

In het keuzevak Public Management staan organisaties zonder winstoogmerk centraal. Voor aankomende accountants in de Haagse regio is het belangrijk om kennis te nemen van de bijzondere kenmerken van deze organisaties op het gebied van interne beheersing.  Bij controles in deze sector zal onder meer aandacht moeten worden besteed aan de rechtmatigheid van bestedingen (subsidies) en specifieke verslaggevingsrichtlijnen waaraan door deze organisaties moet worden voldaan. Tot slot is ook het meten en beoordelen van prestaties van deze organisaties een belangrijk thema.

Als onderdeel van deze minor doen studenten Accountancy onderzoek bij deze organisaties zonder winstoogmerk. In de blogs op deze website worden de resultaten van deze onderzoeken van studenten gepubliceerd.

Reageren is niet mogelijk