Artikelen

Verschillende hogescholen, verschillende toelatingseisen

Stichtingen en verenigingen hebben minder interne controle door familiecultuur

Prestatiedruk bij studenten

RJ 645 geeft het gewenste effect

Directiesalaris bij goede doelen, een gevoelige kwestie

Meer dan de helft van de Goede doelen hebben hun doelstellingen niet goed geformuleerd

Hbo-studenten met een laag gezinsinkomen zijn minder succesvol dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen

De invloed van het salaris van de directeur op het aantal donateurs van een stichting

Impact nieuwe Woningwet 2015; eigen vermogen enorm opgepompt.

Gemeenten hebben het zwaar

Beheersing is niet nodig voor not-for-profit organisaties

Meer aandacht nodig voor de SBBI-status!

Salarissen topbestuurders zorgverzekeraars gedaald

Museumrondleiding met acht medewerkers

Woningcorporaties jarenlang ondergewaardeerd

Inkomsten donaties nemen toe!

Topfunctionarissen in de ouderenzorg nog steeds aan de champagne en kaviaar?

Salarissen directeuren goede doelen groeit sterk

Onderwijskwaliteit niet van invloed op hogeschoolkeuze

Woningcorporaties Zuid-Holland houden zich meestal aan de wet

Vrouwenquotum – Invoeren of niet?

90% van de GGZ-instellingen heeft een lager exploitatie resultaat gerealiseerd in 2016

Algemene ziekenhuizen presteren beter over 2016 met dank aan kleine ziekenhuizen

Kosten voor externen bij het rijk enorm gestegen

Randstad ziekenhuizen kunnen niet goed omgaan met geld

Zorginstellingen betalen nog steeds teveel salaris aan hun topfunctionarissen

Gemeentes en het budget

Drones in de zorgsector?

Investeringen door ziekenhuizen nemen flink toe

Prestatiekloof binnen de gemeenten

Interne beheersing niet op orde bij non-profit organisaties

Financiële situatie van ziekenhuizen in Zuid-Holland licht verbeterd

Financiële positie van sportverenigingen verslechterd

Ziekenhuizen met MVO-aanpak presteren niet beter

Studievertraging: je bijbaan is de boosdoener

De financiële situatie van de Haagse Hogeschool

Arbeidsmigranten – Weinig aanbod van huisvesting

Zelfbeeld tieners wordt beïnvloed door social media

Zelfbeeld tieners wordt beïnvloed door social media

In hoeverre rapporteren ministeries over hun impact op de samenleving?

Juni 2017

Hogescholen kunnen prestatieafspraken niet nakomen

Mei 2017

Gemeenten maken er een puinhoop van

April 2017

Bouwprojecten belangrijkste oorzaak in begrotingsverschillen bij gemeenten

Wie slim is maakt geen begroting!

Ziekenhuizen niet in staat om aan hun kortlopende verplichtingen te voldoen

Maart 2020

Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

Kerken dreigen te sluiten door onvoldoende inkomsten

Is de Wet normering topinkomens nageleefd door de hogere onderwijsinstellingen?

Zijn de extra publicatie-eisen van een ANBI stichting gewenst door donateurs?

Subsidieplafond per provincie verschillend

Non-profitorganisatie hebben risico’s minder goed in de hand

Winststuring bij ziekenhuizen, je zou toch bijna denken van wel…

Basisscholen anticiperen niet op technologische veranderingen

Lage slagingspercentages op het hoger beroepsonderwijs deels te danken aan niet aansluitende lesstof

In hoeverre rapporteren ministeries over hun impact op de samenleving?

Eenmaal in een breedteteam nooit meer in een selectieteam

Effect van bijbaan op studie

Reageren is niet mogelijk