Hoge zorgkosten in Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat de zorguitgaven per hoofd in 2019 significant zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde zorguitgaven per hoofd in de periode 2005 tot en met 2018 rekening houdend met inflatie. De oorzaken zijn de vergrijzing, hogere eigen bijdrage, hogere premie, kosten die niet meer worden vergoed en ongezond gedrag.

Door: Shekhar Lalaram

”De groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet te organiseren”, zegt minister van Financiën Foppe Hoekstra. Het Centraal Planbureau becijferde dat de zorgkosten in de volgende kabinetsperiode oplopen tot 100 miljard. Dit is tien procent van het bedrag wat in Nederland jaarlijks wordt verdiend. Volgens Hoekstra komen door deze zorguitgaven andere overheidsuitgaven in de verdrukking. Het is volgens de minister van Financiën belangrijk om te bepalen hoe het geld verstandig wordt uitgegeven, terwijl de positieve kanten van het Nederlands zorgstelsel in stand worden gehouden.

Een belangrijke oorzaak van de stijgende zorgkosten is het ongezonde gedrag van de Nederlandse bevolking. Vormen van ongewenst gedrag zijn roken, overgewicht en inactiviteit. Het RIVM heeft een onderzoek gedaan naar het aandeel van deze drie ongezonde gedragingen in een aantal ziekten. Het roken en overgewicht spelen een grote rol in het aandeel bij een aantal ziekten. Zo is ruim 80% van de COPD (longziekte) gevallen te verklaren aan roken. Bij 90% van de longkanker gevallen is roken de oorzaak. Ruim 40% van diabetes gevallen is te verklaren door overgewicht.

De instellingen Per Saldo, Reuma Nederland, LOC, KBO-PCOB en Patiënten federatie Nederland vragen aan de Tweede Kamer onder meer de volgende maatregelen om de hoge zorgkosten tegen te gaan:

  • Het verplichte en vrijwillige eigen risico verlagen voor de zorgverzekering, of deze helemaal afschaffen;
  • Zorgen voor mensen die eigen bijdragen betalen voor langdurige zorg in instellingen genoeg geld overhouden voor eigen uitgaven;
  • De hoge bijdrage van de langdurige zorg aanpakken. Mensen met beperkingen en ouderen doen geen aanvraag hiervoor omdat de eigen bijdragen hoger zijn dan voor de zorgverzekering. Mensen krijgen hierdoor niet de zorg die ze nodig hebben;
  • Het overzichtelijker en begrijpelijker maken van informatie over eigen betalingen in de zorg. Het is belangrijk om tijdig te laten weten aan mensen welke bijkomende kosten ze zelf moeten betalen. Dit voorkomt dat ze in de financiële problemen komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *