WNT, negatieve invloed op de kwaliteit van bestuursleden, of toch niet?

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de invoering van de WNT geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het bestuur van WNT- instellingen.

Door: Shabana Rashan

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingevoerd. De wet legt een maximum op de beloningen en ontslagvergoedingen en is van toepassing op topfunctionarissen in publieke sectoren. De invoering van de wet kan invloed hebben op de kwaliteit van de bestuursleden, wegens gebrek aan motivatie bij een te lage maximumbeloning. Dit kan resulteren tot een uitstroom van ervaren bestuursleden en een instroom van minder gekwalificeerde kandidaten.

In januari 2021 is er door een accountancy studente zowel literatuur als praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van de invoering van de WNT op de kwaliteit van bestuursleden van WNT- instellingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen samenhang is in de uitstroom van het bestuur en de beloningen van het bestuur van WNT- instellingen. Daarnaast is gebleken dat na de invoering van de WNT het aandeel nieuwe bestuursleden met eerdere bestuurservaring vrijwel gelijk blijft. Op basis hiervan is er geconcludeerd dat de invoering van de WNT geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het bestuur van WNT- instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *