“Is bureaucratie de meest geschikte organisatiestructuur binnen de publieke sector?”

Door: Nermin Snabel

De publieke sector bestaat uit allerlei non-profitorganisaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, universiteiten en woningcorporaties. Binnen deze sector is vaak een bureaucratische organisatiestructuur aanwezig. Gericht op regels, procedures, protocollen, onpersoonlijk en standaardisatie van taken zijn kenmerken van bureaucratie. Er zijn vele andere organisatieculturen te onderkennen. Is bureaucratie de meest passende?

Kenmerkend voor de bureaucratische organisatie is, dat het een geformaliseerde organisatie is; medewerkers binnen de organisatie gaan veelal gebukt onder een grote hoeveelheid regels en procedures. Hierdoor ontstaat weinig ruimte voor eigen inbreng van de medewerker. Dit kan consequenties hebben voor de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie.

De bureaucratische organisatie kent een aantal beperkingen. Een risico is dat de functionele afdelingen eigen belangen na gaan streven wat sub optimalisatie tot gevolg heeft. De grootste beperking komt echter door de grote hoeveelheid regels en procedures in de traagheid van de organisatie om veranderingen door te voeren.

Voor jonge, ambitieuze ambtenaren is bureaucratie zeker niet de meest geschikte structuur. Er is geen ruimte voor eigen inbreng of voor creatieve ideeën. Het is gestandaardiseerd ‘robotwerk’ en lijkt een wat saaie indruk achter te laten. De hypothese luidt hier dan ook: Voor jonge, ambitieuze ambtenaren is bureaucratie niet de meest geschikte organisatiestructuur, aangezien creativiteit en motivatie onbeloond blijft.

Bureaucratie is dus een structuur, die weinig ruimte vrijlaat voor eigen inbreng. Veel protocollen, regels en centralisatie. De hypothese bij deelvraag twee is dat voor jonge ambitieuze ambtenaren de bureaucratie niet de meest geschikte organisatiestructuur is, aangezien creativiteit en motivatie onbeloond blijven.

Een gemeente die niet louter gericht is op regels, maar ook mensen motiveert en stimuleert. Klantgerichtheid en teamwork is kenmerkend voor een organisatie die jonge ambtenaren kan motiveren, waardoor dit leidt tot meer tevredenheid binnen de publieke sector. Bureaucratie is niet de meest geschikte structuur binnen de publieke sector, maar eerder is een combinatie van structuren vereist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *