Effect van het anti-armoedebeleid op de voedselbank

Armoede kan altijd aanwezig zijn. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Om armoede in Nederland te bestrijden is er een anti-armoedebeleid opgesteld. Dit beleid kan worden ingezet om mensen te ondersteunen die leven onder de armoedegrens. Er is gebleken dat het anti-armoedebeleid heeft bijgedragen aan een lichte daling van de armoede in Nederland. Toch zoeken steeds meer gezinnen hulp bij de voedselbank. Dat is tegenstrijdig aangezien de armoede in Nederland daalt. De vraag is nu hoe dit kan.

Door: Shalina Boedhoe

Sinds het invoeren van het anti-armoedebeleid van de overheid wordt er een uitkomst geboden voor gezinnen die leven onder de armoedegrens. Het anti-armoedebeleid biedt de voedselbank aan als een tijdelijke voorziening en biedt ook steun door bijvoorbeeld kind pakketten aan te bieden. Met deze kind pakketten wordt een deel van de last bij zowel de ouders als de kinderen weggehaald. Er was hierdoor ook een lichte daling te zien van de armoede in Nederland. Toch bleek uit cijfers dat het aantal gezinnen dat hulp zoekt bij de voedselbank fors is gestegen. Opvallend hierbij was dat de toename begon aan het begin van de coronacrisis. Door de coronacrisis zijn veel mensen in de problemen gekomen waardoor zij niet voldoende middelen hadden om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Uit de vragenlijsten is gebleken dat vooral de vraag naar voedsel erg groot was. Om te bepalen of er andere factoren een invloed hebben gehad heb ik interviews gehouden met drie gezinnen. Hieruit kwam naar voren dat het voornamelijk om problemen gingen die met het anti-armoedebeleid al worden opgelost.

Er kan dus geconcludeerd worden dat het anti-armoedebeleid van de overheid bijdraagt aan het verminderen van het aantal gezinnen dat hulp zoekt bij de voedselbank. Er kunnen alleen altijd onverwachtse factoren opspelen waar ons land niet op voorbereid is, zoals de huidige coronacrisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *