De kwaliteit van de governance structuur op de prestaties van woningcorporaties

Woningcorporaties staan de laatste jaren erg onder druk en komen geregeld slecht in het nieuws voor. Bij schandalen wordt er direct gekeken naar het bestuur en toezicht op een woningcorporatie, ook wel ‘de governance structuur’. In januari 2021 is een rapport opgesteld door Freek de Groot, waarin onderzoek is gedaan over de relatie tussen de kwaliteit van de governance structuur en de prestaties van woningcorporaties. Zoals we wisten in een man- en vrouwverhouding belangrijk om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen.

Door: Freek de Groot

Om dit onderzoek uit te voeren dient eerst bepaald te worden wat als Governance kwaliteit wordt gezien. Er zijn principes vastgelegd in de Governance code door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Hier zijn vijf principes in opgenomen waaraan de corporaties zich moeten houden. Bij het niet naleven van de principes dienen toezichthouders in te grijpen. Er wordt gesproken over hoe meer interventies, hoe slechter de kwaliteit.

De prestaties worden gemeten doormiddel van de Aedes-benchmark. Deze benchmark vergelijkt de corporaties op vijf prestatievelden. Tot deze velden behoren tevredenheid, kosten, duurzaamheid, onderhoud en betaalbaarheid. Daarnaast geven de benchmarks informatie aan de toezichthouder van een woningcorporatie. Denk hierbij aan de componenten die van belang zijn voor het beoordelen van de bedrijfscultuur en structuur binnen het bestuur en toezicht zoals: verhouding man of vrouw, in- en uitstroom van bestuursleden en aantal klachten per jaar.

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de Governance structuur inderdaad effect heeft op de prestaties van woningcorporaties. Het aantal interventies is gedaald en het aandeel vrouwen aan de top is gestegen. Verder is de in- en uitstroming van bestuursleden in lijn met de verwachtingen. De uitstroom was iets hoger dan de instroom, waardoor de omvang is gekrompen. Deze inkrimping is al jaren een wens uit politiek opzicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *