Impact COVID-19 op de resultaten van de studenten binnen de Haagse Hogeschool

De leef- en onderwijssituatie blijkt langer te gaan duren dan werd gedacht en de einddatum is vrij onduidelijk. Studenten moeten opzoek naar een nieuw ritme voor het onderwijs. Deze zoektocht is nog steeds gaande onder de studenten. Daarom heb ik ervoor gekozen een online enquête samen te stellen en deze te versturen onder de studenten van de Haagse Hogeschool. Dit heb ik gedaan om te kijken of de coronacrisis invloed heeft gehad op de cijfers van de studenten.

Door: Bouchra Agourram

Uit het onderzoek die ik verricht heb onder de studenten binnen de Haagse Hogeschool is gebleken dat de meningen erg verschillen. Een meerderheid van de studenten geeft aan dat hun resultaten zijn gedaald. Dit komt doordat studenten hebben aangegeven dat zij nu vanuit huis harder moeten studeren om hun werk af te krijgen en dat zij mentale klachten ervaren sinds de coronacrisis. Als gevolg hierop is aangegeven dat er angsten zijn voor eventuele studievertragingen. Deze vertraging kan van invloed zijn op de studielening, dit heeft met name negatieve gevolgen voor de mogelijkheden van armere studenten.

Verder hebben de studenten in de enquête aangegeven dat zij niet voldoende ondersteuning krijgen vanuit de Haagse Hogeschool bij het thuis studeren en de omgang hierin met de situatie als gevolg van de coronacrisis. Daarom is de huidige situatie een uitnodiging voor de Haagse Hogeschool om goed naar de leer ecologieën te kijken, met oog voor het belang van ruimtes en verlaging van de druk van studenten. Ik hoop met mijn onderzoek een bijdrage te leveren om een discussie op gang te zetten met betrekking tot hoe online onderwijs kan bijdragen aan een gezond studeer- en leef ritme waarin studenten geconcentreerd en gemotiveerd blijven studeren.

Kortom: merkt de meerderheid van de studenten dat hun cijfers gedaald zijn en ervaren de studie vanuit huis niet altijd even makkelijk. Verder geven zij aan meer ondersteuning te willen krijgen vanuit de Haagse Hogeschool bij het thuis studeren. Het thuis studeren heeft er namelijk voor gezorgd dat studenten extra harder hun best moeten doen om hun werk af te krijgen en ervaren zij mentale klachten hierdoor.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *