De loonkloof binnen en tussen de overheidsorganisaties en het bedrijfsleven

De een kwam erachter doordat het bedrijf onderzoek deed naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de ander werd getipt door de wethouder voor wie ze werkte. Wat doe je als het blijkt dat je als werknemer vele malen minder verdient dan diverse werknemers binnen een organisatie?

Door: Erkan Buran

Uit een eerder onderzoek van de Volkskrant naar aanleiding van de 25 hoogste bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is gebleken dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld 51 keer meer salaris verdient dan de werknemer. Daartegenover blijkt uit een artikel over ambtenarensalarissen dat juist bij overheidsorganisaties, zoals het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur de verschillen in beloningen tussen de top en de werknemers over het algemeen het kleinst is. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek gedaan naar “hoe het ervoor staat met de loonkloof binnen en tussen de overheidsorganisaties en het bedrijfsleven?”.

Uit een soortgelijk onderzoek is gebleken dat de loonkloof binnen het bedrijfsleven vele malen groter is dan bij de overheidsorganisaties. Zo blijkt dat de gemiddelde loonkloof bij de overheidsorganisaties tussen de 2,4 en 5 zit. En bij het bedrijfsleven ligt de gemiddelde loonkloof tussen de 6,5 en 15,7. Dit terwijl het gemiddelde tussen de 5,5 en 6,2 zit. Deze cijfers laten zien dat het bedrijfsleven sterk boven het gemiddelde zit. En er dus een grote loonkloof aanwezig is in het bedrijfsleven.

De reden dat de loonkloof bij de overheidsorganisaties drastisch minder is dan die van het bedrijfsleven komt door “de arbeidsovereenkomstsector Rijk”. Deze arbeidsovereenkomst zorgt ervoor dat het minimumsalaris van een ambtenaar 20.110,80 euro per jaar is. En het bezoldigingsmaximumsalaris 201.000 euro per jaar is. Mede hierdoor is er bij de overheidsorganisaties sprake van een regulering van het salaris. Dit is bij het bedrijfsleven niet van toepassing, aangezien er hier geen sprake is van een regulering van het salaris en de keuze voor de hoeveelheid salaris onbeperkt is.

Mede door dit onderzoek wordt bevestigd dat de loonkloof binnen het bedrijfsleven drastisch groter is dan binnen de overheidsorganisaties. Door middel van een vervolgonderzoek kan er nader gekeken worden welke factoren een oorzaak vormen voor de loonkloof binnen het bedrijfsleven en de overheidsorganisaties. Om in de toekomst ervoor te zorgen dat de loonkloven geminimaliseerd worden en er hierdoor evenwicht ontstaat in de hoeveelheid salaris die er binnen een organisatie verdient wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *