Studie-uitval in de coronatijd

Uit onderzoek is gebleken dat het percentage studie-uitval tot aan de zomer van 2020 onder eerstejaarsstudenten is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De verwachting was dat dit percentage flink zou toenemen, omdat studenten te maken krijgen met motivatieproblemen of psychologische klachten. Uit onderzoek blijkt verder dat studenten meer negatieve gevolgen ervaren door de coronapandemie en de coronamaatregelen, maar toch beter presteren.

Door: Kuljit Singh Sumal

Studentenorganisaties vrezen voor een hogere studie-uitval, omdat het aantal meldingen van studenten flink is toegenomen. Studenten geven aan dat zij door de coronamaatregelen lijden aan eenzaamheid, depressie, motivatieproblemen of vermoeidheid. Daarnaast geven studenten aan dat de wijze waarop het onderwijs nu geregeld is hen niet bevalt. Dit komt onder andere door het gebrek aan contact met medestudenten en het gebrek aan ondersteuning vanuit het onderwijs.

Voor het onderzoek is een enquête uitgedeeld aan studenten om in kaart te brengen wat de invloedsfactoren van de coronamaatregelen zijn. Ruim 45 studenten van verschillende opleidingen en van verschillende scholen hebben deze enquête ingevuld. Hieronder staat een tabel waarin studenten aangeven welke punten op hen het meest van toepassing zijn (bij deze vraag mochten studenten meerdere opties selecteren).

Ondanks het feit dat de klachten van studenten zijn toegenomen, is het percentage studie-uitval gedaald. De daling is grotendeels te danken aan de versoepeling van de doorstroomregeling. Studenten in het eerste jaar kregen geen bindend studieadvies, waardoor zij direct mochten doorstromen naar de hoofdfase. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat studenten gemiddeld meer studiepunten hebben behaald tijdens de coronapandemie dan in dezelfde periode vorig jaar.

Kortom, sinds het begin van de coronapandemie en invoering van de coronamaatregelen ervaren studenten meer motivatieproblemen en psychologische klachten. Ondanks de klachten weten de studenten beter te presteren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *