Goede doelen organisaties en budgetteren

Uit onderzoek is gebleken dat grotere goede doelen organisaties beter kunnen budgetteren dan kleinere goede doelen stichtingen.

Door: Isa Atabakar

Goede doelen organisaties kunnen begrotingen gebruiken om de financiële effecten van een beslissing weer te geven, met andere woorden: een begroting is een afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting, indien de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden. Ik zal de verschillen in budgetten beoordelen tussen een 3-tal grote en 2-tal kleine goede doelen organisaties. Ik zal dit onderzoek verrichten aan de hand van een literatuuronderzoek, hierin zal ik allereerst de begrippen definiëren. Hiermee zal ik proberen om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: In hoeverre is de verwachting, dat grotere goede doelen stichtingen beter kunnen budgetteren, juist?

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de grotere goede doelen organisaties beter in staat zijn om te kunnen budgetteren dan kleinere goede doelen stichtingen. Dit komt doordat de grotere goede doelen aan meer aspecten uit het budgetteringscyclus voldoen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *