Zijn de extra publicatie-eisen van een ANBI stichting gewenst door donateurs?

Uit mijn onderzoek blijkt dat sommige (potentiële) donateurs wel waarde hechten aan de extra publicatieplichten gesteld door de Belastingdienst om als stichting als een ANBI te mogen classificeren. Echter, komt er uit hetzelfde onderzoek naar voren dat praktische info belangrijker is voor iedere (potentiële) donateur, zelfs onder de (potentiële) donateurs die waarde hechten aan de extra publicatie-plichten wordt praktische informatie meer gewaardeerd.

Door: Lars van Veen

Voor dit onderzoek zijn de publicatie-eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI stichtingen vergeleken met de informatiebehoeften van (potentiële) donateurs. Een ANBI-stichting is een stichting die door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan zogenaamde ANBI stichtingen zijn een aftrekpost voor de inkomstenbelasting en daarom is het begrijpelijk dat de Belastingdienst strenger eisen stelt aan ANBI stichtingen.

Voor dit onderzoek is een enquête uitgestuurd onder (potentiële) donateurs. In deze enquête werd gevraagd om een aantal punten te beoordelen op een schaal van niet belangrijk tot heel belangrijk. Hieruit blijkt dat de richtlijnen opgesteld voor ANBI-stichtingen niet veel toegevoegde waarde hebben voor alle potentiële donateurs. Volgens het onderzoek zijn de doelen en percentage van de donatie dat daadwerkelijk naar het beoogde doel gaat de twee belangrijkste factoren. Twee van de minst belangrijk factoren zijn de leden van het bestuur en hoeveel deze verdienen. Zowel wie in het bestuur zit als het loon van de bestuurders moet worden gepubliceerd door de stichting om de ANBI status te kunnen behouden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er ook donateurs zijn die het inkomen van het bestuur net zo belangrijk vinden als wat de stichting doet maar dat geldt niet voor alle donateurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *