Ziekenhuizen laten subsidies liggen

Uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen tussen 2015 en 2018 subsidies hebben laten liggen. Van de onderzochte  ziekenhuizen in Nederland heeft maar 25% van de ziekenhuizen goed gebruik gemaakt van de subsidies.

Door: Yasin Kurnaz

De patiëntenzorg in de ziekenhuizen wordt steeds complexer. Dit komt door meerdere ontwikkelingen, zoals: toenemende technische mogelijkheden, toename van patiënten met meerdere aandoeningen en vergrijzing. Door deze toenemende complexiteit is het vereist dat de ziekenhuizen constant investeren in personeel.
De ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft ieder jaar subsidies aan ziekenhuizen. Deze subsidies worden onder andere uitgekeerd voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen en voor de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ).

Voor de subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is er een subsidieplafond die ieder jaar verschilt. In de periode van 2015 tot en met 2018 is dhet subsidieplafond ieder jaar gestegen. De hoogte van de subsidie per ziekenhuis wordt bepaald aan de hand van een formule. De uitkomst van deze formule is afhankelijk van het subsidieplafond en de opbrengsten zorgverzekeringswet.

Het bedrag dat aan subsidie wordt verkregen voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen is afhankelijk van het aantal stagiairs en het aantal beschikbare stageplaatsen. Wanneer een ziekenhuis meer stageplaatsen beschikbaar stelt hebben ze ook recht op meer subsidiegeld.

Door de gegevens van 8 ziekenhuizen te analyseren kan er vastgesteld worden dat ziekenhuizen subsidies laten liggen. 25% van de onderzochte ziekenhuizen zijn met een voldoende uit de onderzoek gekomen. De overige 75% van de ziekenhuizen hebben ondanks stijgende opbrengsten zorgverzekeringswet en een hoger subsidieplafond, minder subsidie ontvangen dan het jaar ervoor.

Mogelijke oorzaken:
– Er is een tekort aan personeel in de zorg. Dit kan ervoor zorgen dat ze geen tijd hebben om zichzelf verder te ontwikkelen en de ziekenhuizen dus geen gebruik kunnen maken van de subsidie KiPZ.
– Door een tekort aan personeel is het voor de ziekenhuizen niet mogelijk om een stagiair goed te begeleiden waardoor het aantal beschikbare stageplaatsen niet of nauwelijks kan toenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *