Verschillende hogescholen, verschillende toelatingseisen

Soms lijken scholen erg van elkaar te verschillen. De manier waarop er wordt lesgegeven, maar ook de eisen waar je aan moet voldoen om toegelaten te worden voor een HBO opleiding. Zo kan je op de ene hogeschool starten met een havo diploma, terwijl voor de andere hogeschool wellicht een aanvullende toelatingstoets verplicht is. Onderwijs is onderdeel van de publieke sector dus zou dit niet uniform vastgesteld moeten zijn?

Door: Tim Slierendrecht

Schoolbesturen zijn erg vrij in de besteding van het budget dat ze van de overheid ontvangen. Hiertegenover staat dat onderwijsinstellingen transparant moeten zijn en de kwaliteit en prestaties sterk gemonitord worden. De overheid stuurt het onderwijs in de richting van een marktwerkende dienst ter bevordering van de kwaliteit en prestaties van het onderwijs. Veel regels staan door de wet vast in de vorm van centrale toetsen en kwaliteitsnormen waardoor de marktwerking beperkt wordt. Anderzijds kunnen scholen wel  invulling geven aan het onderwijs en het proces naar de eindkwalificaties toe. Het collegegeld dat deelnemers voor hoger beroepsonderwijs moeten betalen wordt door het openbaar bestuur vastgesteld.

De wet geeft aan dat schoolbesturen deels vrij zijn om te bepalen welke leerlingen zij toelaten, weigeren of verwijderen tot de onderwijsinstelling. Toelatingsvoorwaarden en eisen stelt het schoolbestuur zelf vast. Uit een steekproef is gebleken dat de toelatingseisen voor HBO-opleidingen in de basis hetzelfde zijn. Daarnaast zijn voor verschillende opleidingen, zoals de opleiding HBO-accountancy en HBO-PABO, per hogeschool aanvullende toelatingseisen gesteld. Dit wordt naar eigen inzicht van het schoolbestuur gehanteerd om de kwaliteit van het opleidingsproces te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *