Kerken dreigen te sluiten door onvoldoende inkomsten

De laatste jaren hebben kerken steeds meer moeite met het inzamelen van voldoende geld om voort te kunnen bestaan. Veel kerken hebben hun deuren moeten sluiten, omdat de opbrengsten de kosten niet meer konden dekken. Hier kunnen ze wat aan doen door beter in te zamelen.

Door: Julia Hoek

Een groot aantal kerken houdt jaarlijks een Actie Kerkbalans, waarbij gemeenteleden gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren om in de kosten van de kerk te kunnen voorzien. Bij het benaderen van de gemeenteleden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. Echter blijkt uit onderzoek dat de verschillende leeftijdscategorieën verschillende manieren prefereren om een bijdrage te leveren aan de kerk of het goede doel.

De opbrengst van kerken kan geoptimaliseerd worden als de verschillende doelgroepen, ingericht aan de hand van leeftijdscategorieën, op verschillende wijze benaderd worden. Uit het onderzoek blijkt dat het vragen om een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage aan jongeren onder de 35 jaar en ouderen boven de 80 jaar bijvoorbeeld vrijwel geen respons oplevert. Jongeren worden liever voor een evenement uitgenodigd waar zij dan een vrijwillige bijdrage voor geven. Zo geven ouderen bijvoorbeeld liever geld middels een collecte, omdat zij zo verder geen verplichting hebben ten opzichte van de kerk of het goede doel. Door middel van het op verschillende wijze benaderen van de doelgroepen kan de opbrengst voor kerken geoptimaliseerd worden, waardoor minder kerken hun deuren op korte termijn hoeven te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *