Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

De afgelopen decennia is in de samenleving veel geschreven over het salaris dat een directeur van een stichting verdient. Hierbij is de vraag ontstaan of er een relatie is met de hoogte van het directiesalaris en het aantal donateurs. Door: Burak Gunaydin In het uitgevoerde onderzoek zijn er 10 stichtingen uitgekozen van een zoveel mogelijk gelijkwaardig formaat. Hiervan zijn de directiesalarissen en het aantal donateurs van de jaren 2016, 2017 en 2018 opgezocht en op basis van die waarnemingen is er een correlatiecoĆ«fficiĆ«nt berekend. Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens ingevoerd om de hele hoge salarissen te beperken tot een acceptabel niveau, vandaar dat extreem hoge salarissen niet voorkomen. Met de gevonden gegevens is er getoetst of … Meer lezen over Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

Lees verder