Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

De afgelopen decennia is in de samenleving veel geschreven over het salaris dat een directeur van een stichting verdient. Hierbij is de vraag ontstaan of er een relatie is met de hoogte van het directiesalaris en het aantal donateurs.

Door: Burak Gunaydin

In het uitgevoerde onderzoek zijn er 10 stichtingen uitgekozen van een zoveel mogelijk gelijkwaardig formaat. Hiervan zijn de directiesalarissen en het aantal donateurs van de jaren 2016, 2017 en 2018 opgezocht en op basis van die waarnemingen is er een correlatiecoëfficiënt berekend. Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens ingevoerd om de hele hoge salarissen te beperken tot een acceptabel niveau, vandaar dat extreem hoge salarissen niet voorkomen.

Met de gevonden gegevens is er getoetst of er een relatie is tussen de hoogte van het salaris van een directeur en het aantal donateurs van de stichting. Dit is zoals eerder gezegd met behulp van een correlatiecoëfficiënt gedaan. Volgens de correlatiecoëfficiënt is er een middelmatige correlatie tussen de twee waarnemingen, ook ligt de coëfficiënt dicht bij de grens met het hebben van een lage of zwakke correlatie. Het correlatiecoëfficiënt dat is gevonden is afgerond op twee decimalen 0,59. Hiermee wordt de conclusie getrokken, dat het aantal donateurs dus niet de hoogte van de salarissen verklaart. Hieronder is een verzameling van alle waarnemingen per jaar per stichting weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *