Opleidingsniveau ouders beïnvloedt studiesucces kind?

Volgens de Inspectie van het Onderwijs wordt het opleidingsniveau van ouders steeds bepalender voor de onderwijskansen van het kind. Een kind van hoogopgeleide ouders toont een beter studiesucces op school dan een kind van laagopgeleide ouders. Uit de resultaten van een Brits en Amerikaans onderzoek komt naar voren dat de betrokkenheid van ouders een positief effect heeft op leerprestaties van het kind. Betrokkenheid hangt samen met de sociaaleconomische achtergrond én het opleidingsniveau.

Door: Shaniva Biere

Ouderbetrokkenheid wil zeggen betrokkenheid en interesse bij de ontwikkeling, het huiswerk en de leraar/school van het kind. De betrokkenheid van ouders bij het primaire onderwijs is groot. Opvoeding en onderwijs zijn even belangrijk geworden als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat de betrokkenheid van ouders een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en studiesucces van het kind. Het leidt tot meer zelfvertrouwen, positievere attitudes en betere prestaties.

De belangrijkste verschillen tussen hoog- en laagopgeleide ouders zijn dat hoogopgeleide ouders het kind beter kunnen helpen bij het maken van huiswerk: ze sturen het kind sneller naar huiswerkbegeleiding als ze merken dat het kind moeite heeft met huiswerk, hoogopgeleide ouders zijn mondiger dan laagopgeleide ouders en ze leggen druk op de leerkrachten als ze het niet eens zijn met het advies. Daarnaast denken leraren onbewust dat een kind met laagopgeleide ouders minder goed zal presteren dan een kind met hoogopgeleide ouders.

Uit eigen onderzoek op het primaire onderwijs blijkt de bewering van de Inspectie van het Onderwijs deels te kloppen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er geen verschil is in betrokkenheid van ouders in groep 3, maar wel in groep 7. De reden hiervoor is dat groep 7 als een belangrijk jaar gezien kan worden, aangezien in groep 7 de entreetoets wordt afgelegd. Hierdoor krijgt een kind in groep 7 veel meer huiswerk mee naar huis, waardoor de ouderbetrokkenheid een grotere rol gaat spelen.

Een kind met hoogopgeleide ouders haalt relatief betere resultaten in groep 7 voor de basisvakken dan een kind met laagopgeleide ouders. Ook besteedt een kind van hoogopgeleide ouders meer tijd aan huiswerk dan een kind van laagopgeleide ouders.

Al met al kan er gezegd worden dat het opleidingsniveau van ouders veel invloed heeft op het studiesucces van het kind in groep 7.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *