Grotere ziekenhuizen hebben minder last van vaste kosten dan kleinere ziekenhuizen

Uit eigen onderzoek blijkt dat de kosten bij de grotere ziekenhuizen variabeler van aard zijn, dan bij de kleinere ziekenhuizen. Dat de grotere ziekenhuizen in verhouding minder vaste kosten hebben, komt voornamelijk doordat de impact van een contract met een lange looptijd kleiner is bij de grotere ziekenhuizen.

Door: Nick van Leeuwen

In het onderzoek dat in maart 2019 is afgerond, is onderzoek gedaan naar de sticky costs bij de grotere en kleinere ziekenhuizen. Sticky costs ofwel stickiness zijn kosten die niet naar behoren meebewegen met de activiteiten/ omzet van een organisatie. De kosten stijgen wel evenredig met de activiteiten/ omzet mee, maar dalen daarentegen niet evenredig mee.

Goede kostenstructuur is belangrijk

Voor organisaties is het van belang om de kostenstructuur goed op orde te hebben. Een daling van de activiteiten en het achterwege blijven van een daling aan capaciteit, zorgt voor veel overcapaciteit. Wanneer de kosten van de ongebruikte capaciteit te hoog worden, zullen deze kosten zich sterk door vertalen in de verkoopprijzen. Wat de afzet vervolgens nadelig kan beïnvloeden. Met name door de stijgende concurrentie vanuit het buitenland is het voor organisaties belangrijk om de kosten goed af te stemmen met de activiteiten. Om zo de verkoopprijzen voor de consumenten aantrekkelijk te houden.

Uitkomst van het onderzoek

Voor het onderzoek zijn twintig jaarrekeningen van de boekjaren 2017 en 2016 geraadpleegd. Aan de hand van een regressieanalyse is vervolgens bepaald of de kosten zich bij de grotere ziekenhuizen anders gedragen dan bij de kleinere ziekenhuizen. Uit het onderzoek is gebleken dat de afschrijvingskosten bij de grotere ziekenhuizen de meeste stickiness vertonen, daarentegen zijn de afschrijvingskosten bij de kleinere ziekenhuizen juist van alle kosten het meest variabel. Verder zijn de personeelskosten en de overige kosten van de grotere organisaties redelijk in lijn met de kleinere organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste verschil zich bevindt in de kostenpost afschrijvingslasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *