Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leidt tot meer Transparantie bij organisaties?

Uit onderzoek is gebleken dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet tot meer Transparantie leidt.

De overheid stimuleert al jaren het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit komt mede door de aanbevelingen van de Europese Unie aan de lidstaten om MVO aan te moedigen. Uit het rapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Transparantie blijkt dat steeds meer bedrijven MVO toepassen (blijkt uit de jaarverslagen). Er wordt steeds meer de indruk gewekt dat MVO voor meer transparantie zorgt bij organisaties.

Uit onderzoek blijkt dat de aan het begin opgenoemde bewering niet klopt. Er is gebruik gemaakt van de in het transparantierapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgenomen ondernemingen (485 grootste organisaties). Er is vervolgens een steekproef hieruit genomen. Per sector is aangegeven wat het percentage gebruik van MVO is en wat de gemiddelde sectorscore (transparantiescore) is.

Door middel van een regressieanalyse is er bepaald of er een causaal verband is tussen percentage toepassing MVO per sector en gemiddelde sectorscore. De output van een regressieanalyse bestaat uit drie onderdelen, namelijk de ‘model summary’, ‘ANOVA’ en ‘Coefficients’. Uit de ‘Model summary’ blijkt dat de R Squared ongeveer 0,37 is. Dit wil zeggen dat in dit geval geen lineair verband bestaat tussen MVO-toepassing en Gemiddelde sectorscore. Uit het ‘ANOVA-onderdeel’ blijkt dat de uitkomsten op toeval berusten zoals het hoort en uit de ‘coefficients-tabel’ blijkt dat het gebruikte model significant is. Met behulp van de regressieanalyse kunnen we dus concluderen dat het toepassen van meer MVO in het algemeen niet leidt tot meer transparantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *