Wettelijk verplichte vrouwenquotum – Invoeren of niet?

Het vrouwenquotum is in andere EU landen al veel verder dan in Nederland. Minister Ingrid van Engelshoven wil dat er in Nederlandse bedrijven meer vrouwen in de top komen en wilt deze organisaties meer stimuleren. Er is momenteel alleen een wettelijk streven ingevoerd, waarbij het bestuur 30% uit vrouwen moet bestaan. Maar is dit streven voldoende om dit te vrouwenquotum in Nederland te behalen?

Door: Kailash Jagroep

In 2013 is er een vrouwenquotum ingevoerd door minister Bussemaker. Dit houdt in dat er binnen bedrijven een streven moet zijn naar minimaal 30% mannen én 30% vrouwen in een bestuur. Nederland loopt hiermee achter ten opzichte van andere EU landen. Er is onderzocht of het quotum daadwerkelijk effect heeft om het quotum te behalen.

In 2012, voor de invoering van het wettelijke streven, voldeden 5 op 12 organisaties binnen de non-profit aan het vrouwenquotum. Vervolgens werd in 2013 het vrouwenquotum ingevoerd. In 2017, na invoering van het wettelijk streven, voldeden 8 op 12 organisaties binnen de non-profit hieraan. Momenteel voldoen 66,7% organisaties binnen non-profit aan het vrouwenquotum. Alhoewel het een stijging is, groeit het aantal organisaties die het vrouwenquotum niet halen niet hard genoeg volgens Minister Ingrid van Engelshoven.

Daarom zal in 2020 Minister Ingrid van Engelshoven waarschijnlijk een voorstel doen om het vrouwenquotum geen streven meer te maken maar een wettelijke verplichting. Tijdens het onderzoek is er ook een enquête afgenomen met 50 respondenten. Onder de respondenten vindt 66% het idee van een streven naar minimaal 30% vrouwen in het bestuur een goed idee. Maar slechts 34% van de respondenten vindt dat het meer dat het meer dan een streven zou moeten worden. Vindt u dat het een verplichting moet zijn en dus een wet moet worden ingevoerd? We zullen het zien in 2020!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *