Sticky kosten binnen goede doelen

Stickiness is een term die de weerstand van kostensoorten tegenover verandering definieert. Dit verschijnsel schijnt duidelijker naar voren te komen gedurende tijden van economische groei. Uit onderzoek is gebleken dat diverse soorten organisaties te maken hebben met sticky kosten. Hier is binnen de non-profit sector nog weinig onderzoek naar uitgevoerd.

Door: Maurice Vrolijk

Als de omzet van organisaties groeit dan groeit het kostenniveau vanzelfsprekend mee. Stickiness van kosten duidt voornamelijk op het probleem waar een organisatie tegenaan loopt als zij eenmaal in een dalende trend terechtkomt. Uit onderzoek is gebleken dat kostensoorten veelal in bepaalde mate resistentie vertonen tegen aanpassingen op basis van een inkrimpend activiteitenniveau/omzetniveau.

Aangezien het feit dat er naar dit fenomeen nog weinig onderzoek is verricht binnen de non-profit sector is ervoor gekozen om voor 10 kleine en 10 grote goede doelen de mate van stickiness inzichtelijk te maken. Aan de hand van deze splitsing wordt getracht te achterhalen of een verschil kenbaar is in de mate van stickiness tussen grote en kleine organisaties.

Bij beide grootte organisaties komt naar voren dat er sprake is van stickiness binnen de kostensoorten. De voornaamste kostenpost bij deze organisaties betreft de ‘overige bedrijfskosten’. Deze kostenpost vertoont ook een hoge mate van stickiness. Andere kostensoorten die zijn meegenomen in het onderzoek vertonen afwijkend gedrag afhankelijk van de grootte van de organisatie.

In het onderzoek kwam naar voren dat binnen beide grootte organisaties sprake was van economische groei. In overeenkomst met de opgenomen verwachting in het onderzoek laat de voornaamste kostenpost een ontwikkeling zien richting een meer sticky kostenkarakter.

De mate van stickiness verschilt echter wel per grootte organisatie. Tevens vertonen niet alle kostensoorten binnen grote en kleine goede doelen eenzelfde beweging gedurende tijden van economische groei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *