Sociaal leenstelsel zorgt voor meer scholieren zonder vervolgstudie

Uit onderzoek is gebleken dat er een stijging is in het aantal scholieren die stoppen na het behalen van hun havo of vwo diploma. De reden hiervoor is de invoering van het sociale leenstelsel.

Door: Zahed Ibrahimi

In september 2015 is het sociale leenstelsel ingevoerd. Hierdoor is de basisbeurs vervallen en dienen studenten, indien nodig, een lening te nemen om de studiekosten te betalen. Op het mbo bestaat de basisbeurs nog wel. Jaarlijks gaan veel boze studenten de straat op om te staken tegen het leenstelsel. Door middel van een onderzoek is gekeken naar het aantal scholieren dat ieder jaar stopt. Dit onderzoek is gedaan met cijfers die gepubliceerd staan op de website van het Centraal bureau voor de Statistiek. Naast dit onderzoek is er ook een enquête afgenomen met betrekking tot het sociale leenstelsel.

Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad een stijging is van het aantal scholieren dat stopt na het behalen van zijn/haar havo/vwo diploma. Zo was er in 2014 slechts 10,66% van de scholieren die geen vervolgstudie deden. Na de invoering van het sociale leenstelsel steeg dit naar 18,47%. Dit bleef ieder jaar stijgen tot maar liefst 20,65%.

In het tweede onderzoek is er een enquête afgenomen. De enquête is grotendeels ingevuld door studenten die van de havo komen. Uit de enquête blijkt dat de student de voorkeur geeft aan de basisbeurs. Verder is te zien dat de mening over het rente percentage verdeeld is onder de studenten. De helft van de geënquêteerden verwacht dat het rente percentage gaat stijgen in de nabije toekomst.

Het is een vraag of het aantal scholieren zal blijven stijgen zonder vervolgstudie. Gaat de overheid zoeken naar een oplossing naar dit probleem? Of zullen de studenten gewend moeten raken aan het sociale leenstelsel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *