Afghanen komen minder in de armoede dan de rest van de niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland

Uit eigen onderzoek op basis van gegevens van het CBS en CPB is gebleken dat Afghanen relatief gezien minder kans hebben om in de armoede terecht te komen dan andere niet-westerse allochtonen in Nederland. Dit is onderzocht door te kijken hoe beide groepen scoren op vier belangrijke punten in de armoede kringloop.

Door: Mortaza Mohammadi

Conclusie en aanbevelingen

Uit de uitkomsten van het onderzoek is op te maken dat Afghanen relatief gezien minder kans hebben om in de armoede terecht te komen vergeleken met andere niet-westerse bevolkingsgroepen. De oorzaken hiervoor zijn met name de hogere participatiegraad op de arbeidsmarkt en het hogere scholingsniveau.

Veel van de oorzaken van armoede hebben met integratie en persoonlijke ontwikkeling te maken. Persoonlijke ontwikkeling heeft vaak ook een raakvlak met integratie. Een oplossing zou het bevorderen van de integratie zijn van deze groep mensen. Met name op het gebied van onderwijs/taalontwikkeling en persoonlijke vaardigheden.

Scholingsniveau

Het onderzoek heeft uitgewezen dat Afghanen gemiddeld vaker een hbo opleiding volgen dan andere niet-westerse bevolkingsgroepen. Respectievelijk 50% tegenover 20%. Dit percentage daalt wel als de vluchtelingen na de eerst golf worden meegenomen in de statistieken. Dan daalt het gemiddelde naar 26% tegenover 20%.

Werkloosheid

De werkloosheid en dus uitkeringsafhankelijkheid van de Afghanen is lager ten opzichte van andere groepen. Nadat dit is bepaald is er door het AD vastgesteld dat het mede komt doordat Afghanen vaker uitgeprocedeerd raken en opnieuw asiel aanvragen. Hierdoor zijn ze relatief langer in Europa en dus beter geïntegreerd.

Het percentage van Afghanen die in de 2,5 jaar asielaanvraag een baan heeft ligt op 25% tegenover 11% van de rest van de niet-westerse bevolkingsgroepen.

Criminaliteit

Afghanen komen minder vaak in aanraking met criminaliteit dan de rest van de niet-westerse allochtonen. Hierbij kunnen we een duidelijk verschil zien in het percentage in 2015 waarbij van de Afghanen 2.8% en van de andere niet-westerse allochtonen 3.6% in aanraking komt met justitie.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *