De overheid neemt het heft in handen in de non-profit sector

De afgelopen jaren hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden die de aandacht van de media trokken. Denk hierbij aan directeuren die teveel salaris verdienen of bestuursleden die onverantwoord investeringsbeslissingen nemen. De meest opvallende gebeurtenis was toen de woningcorporatie Vestia bijna failliet ging. Om deze maatschappelijke organisatie van ondergang te redden en dit in de toekomst te voorkomen, werden er overheidsmaatregelen getroffen. Zo werden door de overheid de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Woningwet respectievelijk in 2013 en 2015 geïmplementeerd.

Door: Jearmine Jansen

Resultaat van de overheidsmaatregelen

Door de overheidsmaatregelen in de non-profit sector zijn er door jaren heen minder incidenten geweest. De WNT heeft een positief effect gehad op de woningcorporaties. Na invoering van deze wet is het aantal fraudegevallen flink gedaald. Door de invoering van de woningwet konden de woningcorporaties zich beter gaan richten op het aanbieden van sociale huurwoningen. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de klanttevredenheid bij de woningcorporaties.

WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht gegaan. Deze wet werd door de overheid ingevoerd om fraude met betrekking tot salarissen en ontslagvergoedingen tegen te gaan. Deze wet is bedoeld voor bestuurders en Toezichthouders in de (semi) publieke sector. De WNT zorgt ervoor dat bestuurders en toezichthouders in de (semi) publieke sector niet boven een bepaald bedrag mogen verdienen. Voorafgaand de WNT werd er door bestuurders en commissarissen meer aan salaris en vergoedingen ontvangen dan het huidige bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum voor het jaar 2019 is vastgesteld op 194.000 euro. De omvang van het bezoldigingsbedrag is afhankelijk van hoe groot de organisaties zijn. Het bezoldigingsbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.

Woningwet

De Woningwet is per 1 juli 2015 in werking getreden. Dankzij de Woningwet zijn er nieuwe spelregels met betrekking tot de sociale huursector. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat woningcorporaties zich op hun kerntaak gaan concentreren, oftewel “zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen’’.

Bij de uitvoering van commerciële activiteiten door een woningcorporatie gelden strengere regels. Deze activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer  commerciële bedrijven geen interesse hebben. Dit wordt bepaald aan de hand van een markttoets. De gemeente voert deze markttoets uit. Bij commerciële activiteiten kan er worden gedacht aan het bouwen van vrijesectorwoningen voor bijvoorbeeld een betere mix van lagere en hogere inkomens in de wijk.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *