Reserves basisscholen niet zo hoog als gedacht

Uit eigen onderzoek blijkt dat de financiële reserves van veel basisscholen niet te hoog zijn. Dit in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt.

Door: Mike van Baarle

Afgelopen jaren is vaak door verschillende bronnen gesteld dat de financiële reserves die basisscholen aanhouden om op onvoorziene omstandigheden in te spelen vaak te hoog zijn. Op basis van het onderzoek is echter gebleken dat deze stelling voor het jaar 2017 in ieder geval niet juist is. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de kapitalisatiefactor om vast te stellen of een basisschool daadwerkelijk te hoge reserves had in 2017.

Meer dan 2/3 van de scholen voldoet aan de norm

Meer dan 2/3 van de onderzochte scholen blijken reserves binnen de norm te hebben. De gestelde norm is een kapitalisatiefactor van maximaal 60%. Hierbij moet wel gelet worden op een aantal uitzonderingssituaties bij de scholen met financiële reserves hoger dan het maximum. Verder is bekend dat scholen met reserves hoger dan het maximum vaak een groter deel gereserveerd hebben voor al bepaalde toekomstige kosten. De reserves van diezelfde scholen nemen ook minder toe dan de reserves van andere scholen. Hieruit kan men concluderen dat ook de scholen die nog niet aan de norm voldoen wel hun best doen om hun reserves binnen de norm te krijgen.

Met de jaarcijfers van 2018 kan worden onderzocht in hoeverre deze trend zich doorzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *