De noodzaak van internationale regelgeving voor verslaggeving over cryptovaluta voor non-profitorganisaties

Door de opkomst van cryptovaluta rijst de vraag: hoe non-profitorganisaties hiermee om moeten gaan, maar ook hoe deze door de accountants verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. Accountants stuiten op een gebrek aan regelgeving, voornamelijk omtrent de kwalificering van cryptovaluta.

Door: Christiaan Bijlsma

Kwalificering

Vanwege de bijzondere karakteristieken van cryptovaluta vallen deze niet onder de IFRS gekwalificeerde kasmiddelen of banktegoeden. Tevens kan cryptovaluta ook niet aangemerkt worden als kas equivalenten. Volgens de IFRS onderscheiden kasmiddelen en banktegoeden zich als financieel instrument waaraan contractuele rechten en plichten aan verbonden zijn. Dergelijke rechten en plichten ontbreken bij cryptovaluta.

Uit onderzoek is gebleken dat de IFRS cryptovaluta kwalificeert als immateriële activa of als voorraden. Het probleem hierbij is, is dat de standaarden voor de verwerking in de jaarrekening niet juist toepasbaar zijn op cryptovaluta.

Ontwikkelingen

Financial Action Task Force (FATF), een internationaal adviesorgaan uit Frankrijk dat 35 deelnemende landen telt, gaf in 2015 al eerder adviezen die betrekking hadden op cryptovaluta. Destijds leverde dit echter enkele standaarden op maar geen eenduidige regelgeving.

In december 2018, tijdens de bijeenkomst van de G20 conferentie, besloten de aangesloten landen zich te gaan richten op internationale regelgeving om cryptovaluta te reguleren. De deelnemende landen krijgen een jaar de tijd om voorstellen te overhandigen die tijdens de eerst volgende bespreken aan bod komen. De regelgeving die hieruit ontstaat, moet dan rond 2020 van kracht worden. Hierdoor ontstaat een raamwerk met standaarden die gevolgd moeten worden bij de verslaggeving van de accountants. Tot die tijd dient de accountant zijn keus omtrent de kwalificering en verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening goed toe te lichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *