Beheersing van de contributie en kantine-opbrengsten binnen voetbalverenigingen

Uit onderzoek is gebleken dat er geen een-op-een verhouding bestaat tussen de grootte van een voetbalvereniging en de beheersing van het proces van de contributie en kantineverkoop. Er kan niet worden geconcludeerd dat het proces van de  contributie en kantineverkoop bij grotere voetbalverengingen beter wordt beheerst.

Door : Ibtissam Souna

Voor iedere sportvereniging is het hebben van een gezonde financiële huishouding onmisbaar. Hiervoor is een actuele boekhouding, een goed opgezette administratie en een doelmatige beheersing van inkomsten en uitgaven essentieel. Voor veel sportverenigingen zijn de contributie en kantine inkomsten onmisbaar. Het inkomstenproces is belangrijk voor een sportvereniging. Zonder inkomsten houdt het namelijk al gauw op te bestaan. Het is daarom van groot belang dat dit proces goed wordt beheerst. Dit geldt ook voor een voetbalvereniging. Het beheersen van het proces brengt risico´s met zich mee. Het is belangrijk dat de voetbalvereniging bekend is met deze risico´s. Daarnaast is het net zo belangrijk dat de voetbalvereniging kennis heeft over hoe zij deze risico’s kunnen beheersen en welke maatregelen zij daarvoor kunnen treffen. In het onderzoek zijn voetbalverenigingen van verschillende groottes verzocht om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op deze maatregelen. Wij kunnen stellen: hoe beter de maatregelen zijn genomen, hoe beter het proces wordt beheerst. Bij elke vraag die met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt een punt toegekend. Elke vraag staat gelijk aan een maatregel. Hoe meer punten, hoe meer maatregelen er zijn getroffen en dus hoe beter het proces wordt beheerst. Vijftien voetbalverenigingen binnen Den haag en omgeving hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De voetbalverenigingen verschillen van grootte, zodat we een uitspraak kunnen doen over de volgende vraag: ‘Wordt het inkomstenproces bij grotere voetbalverenigingen beter beheerst?’ Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen lineaire verhouding bestaat tussen de grootte van een voetbalvereniging en de beheersing van de contributie en kantineverkoop. Er kan niet worden geconcludeerd dat het proces van de contributie en kantineverkoop bij grotere voetbalverengingen beter wordt beheerst. De stelling kan niet in zijn geheel worden verworpen. Het is mogelijk dat andere factoren invloed hebben op het resultaat, zoals de kantineverkoop, dat vaak ‘Nee’ heeft gescoord. Om die reden kan de stelling noch worden verworpen, noch worden aangenomen. Voor het aannemen van de stelling zal nader onderzoek verricht moeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *