Een checklist om onze planeet te redden

In 2030 moet armoede niet meer bestaan, mag niemand nog honger lijden en moet goed onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen. Dat zijn een aantal van de zeventien nieuwe werelddoelen, samengesteld door de Verenigde Naties. De zeventien doelen zullen tot 2030 van kracht zijn.

Door: Garoesh Mugsian

De duurzame ontwikkelingsdoelen vervangen de acht millenniumdoelen die in 2000 werden ondertekend. Van de acht gestelde doelen is slechts één millenniumdoel volledig gehaald: het aantal mensen in armoede halveren. En dat komt vooral door de economische ontwikkelingen in China.

Het is net niet gelukt om het aantal mensen dat honger lijdt te halveren, en het doel om kindersterfte wereldwijd te halveren, is ook niet gehaald.

Er is gelukkig een groot verschil tussen de oude en nieuwe doelen. De millenniumdoelen leunden vooral op rijke landen, maar bij de uitvoering van de nieuwe werelddoelen zullen alle landen meebetalen.

Critici vinden de nieuwe werelddoelen te omvangrijk en daarom onhaalbaar. Het is volgens hun ook slecht dat landen geen verantwoording hoeven af te leggen als doelen niet worden gehaald. Voorstanders geven aan dat de wereldproblemen een brede aanpak nodig hebben en weerspreken de kritiek. Het is volgens hun belangrijk dat zoveel mogelijk landen de plannen steunen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *