Social media heeft een negatief effect op studenten

Social media is tegenwoordig steeds populairder geworden en dan met name onder de jongeren. Zij besteden soms meerdere uren van hun dag hieraan. Maar wat voor effect heeft dit voor de studie?

Door: Stephan Verkooijen

Prestatiedruk is het voelen van druk om zo goed mogelijk te presteren. Steeds meer jongeren hebben last van deze druk en eindigen soms zelf met een burn-out. Deze ontwikkeling is ongeveer tegelijk opgekomen met de groei van social media. Om te bekijken of dit echt een verband met elkaar heeft is er een enquête afgenomen bij verschillende studenten (n=54).

Van de ondervraagde studenten ervaart 80 procent prestatiedruk bij zijn of haar opleiding. Bij prestatiedruk horen verschillende klachten, alle klachten zijn te zien in figuur 1. Hieruit blijkt dat bijna 71 procent concentratieproblemen heeft en 65 procent heeft last van stress. Van de 54 studenten die zijn ondervraagt zeggen er 8 dat zij ook last hebben van een burn-out, dit is meer dan 15 procent. Van deze 8 studenten volgen er 7 een HBO opleiding, dit kan betekenen dat dit niveau zwaar is voor de studenten om te volgen.

Verder is aan de studenten gevraagd of zij vinden dat social media de prestatiedruk zal verergeren. Hier is 35 procent van de studenten het mee eens, dit is niet een grote hoeveelheid maar er zijn dus zeker verschillende studenten die er zo over denken. Omdat de meeste mensen op social media vaak alleen de positieve kanten van zichzelf laten zien kan dit vergelijkend gedrag oproepen. Vandaar dat de studenten hier ook hun mening over hebben gegeven. Meer dan 61 procent geeft aan zich wel eens te vergelijken met anderen op social media.

Als laatst geeft de meerderheid van de studenten aan dat zij vinden dat social media een negatief effect heeft op de studieprestaties. Het gebruik van social media kan dus afleiding, vergelijkend gedrag en druk opleveren. Hierdoor verhoogt social media de prestatiedruk door het vergelijken van de prestaties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *