RJ 645 geeft het gewenste effect

De aangepaste en herschreven RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting draagt bij aan de verbeterde kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat op basis van gestelde criteria de kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties door de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving een significante verbetering heeft ondergaan. Door: Dynand van Huis Per 1 juli 2015 is de herziening op de Woningwet in werking getreden. De minister heeft besloten dat woningcorporaties zich meer moeten richten op de kerntaken van het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen voor de financiële verslaggeving verplicht gesteld. Woningcorporaties moeten nu onder andere vastgoed waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat, de resultatenrekening opstellen conform de functionele … Meer lezen over RJ 645 geeft het gewenste effect

Lees verder