RJ 645 geeft het gewenste effect

De aangepaste en herschreven RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting draagt bij aan de verbeterde kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat op basis van gestelde criteria de kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties door de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving een significante verbetering heeft ondergaan.

Door: Dynand van Huis

Per 1 juli 2015 is de herziening op de Woningwet in werking getreden. De minister heeft besloten dat woningcorporaties zich meer moeten richten op de kerntaken van het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen voor de financiële verslaggeving verplicht gesteld. Woningcorporaties moeten nu onder andere vastgoed waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat, de resultatenrekening opstellen conform de functionele indeling en het kasstroomoverzicht presenteren volgens de directe methode. Deze wijzigingen voor de financiële verslaggeving zijn vastgelegd in de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties, RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, die voor het eerst van kracht was op het jaarverslaggevingsjaar 2016. Deze wijzigingen hebben een positief effect gehad op de kwaliteit van de financiële verslaggeving van woningcorporaties. Vooral op het gebied van onderlinge vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties is veel winst behaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *