Mbo´ers hebben het moeilijker op het hoger beroepsonderwijs dan havisten

Uit onderzoek is gebleken dat studenten met een mbo-achtergrond meer moeite hebben met het behalen van hun Accountancy diploma dan studenten met een havo-achtergrond.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) halen steeds minder hbo’ers binnen vijf jaar tijd een diploma. Voor mbo’ers die doorgestroomd zijn naar het hoger beroepsonderwijs is het helemaal een moeilijke opgave. Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt deze situatie in het hoger beroepsonderwijs ‘zorgelijk’. Om vast te stellen of dit terug te zien is binnen de opleiding Accountancy is er een onderzoek verricht door middel van een enquête.

Uit onderzoek blijkt deze bewering te kloppen. Van de studenten met een mbo-achtergrond had maar liefst 60% studievertraging. Van de studenten met een havo-achtergrond had 24% studievertraging. Onderstaande tabel weergeeft de verhouding tussen studenten met- en zonder vertraging.

Beide groepen werden gevraagd om aan te geven in hoeverre hun vooropleiding aansluit op de opleiding Accountancy. Alle studenten waren het erover eens dat hun vooropleiding aansluit op de huidige studie. Ook werd aan beide groepen gevraagd de moeilijkheidsgraad van de opleiding te beoordelen. Uit de resultaten blijkt dat studenten met een mbo-achtergrond de studie als moeilijker ervaren dan studenten met een havo-achtergrond.

Door middel van een odds ratio is er een kansberekening gemaakt. Een odds ratio is de verhouding tussen twee wedverhoudingen of odds. De wedverhouding is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal voorvallen en de waarschijnlijkheid dat ze niet zal voorvallen. De odds ratio bij studenten met een mbo-achtergrond is afgerond 5. Dit houdt in dat een student met een mbo-achtergrond 5 keer zoveel kans heeft op studievertraging dan een student met een havo-achtergrond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *