Lage slagingspercentages op het hoger beroepsonderwijs deels te danken aan niet aansluitende lesstof

Leerlingen in het hoger beroepsonderwijs doen er langer over om hun diploma te halen dan vroeger. Een kwart van de studenten gaf aan dat niet aansluitende lesstof de oorzaak is waardoor zij het tentamen niet halen. Door: Jinan Alnaaoumi Volgens het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau halen steeds minder studenten snel hun getuigschrift. Studenten die in hun laatste jaar zitten hebben meer moeite met het halen van een vak door strengere eisen. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek verricht naar de mate waarin niet aansluitende lesstof een rol speelt in het halen van een tentamen. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog andere risicofactoren zijn. Wat een mogelijke rol speelt is dat 37,5% van de studenten … Meer lezen over Lage slagingspercentages op het hoger beroepsonderwijs deels te danken aan niet aansluitende lesstof

Lees verder