Lage slagingspercentages op het hoger beroepsonderwijs deels te danken aan niet aansluitende lesstof

Leerlingen in het hoger beroepsonderwijs doen er langer over om hun diploma te halen dan vroeger. Een kwart van de studenten gaf aan dat niet aansluitende lesstof de oorzaak is waardoor zij het tentamen niet halen.

Door: Jinan Alnaaoumi

Volgens het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau halen steeds minder studenten snel hun getuigschrift. Studenten die in hun laatste jaar zitten hebben meer moeite met het halen van een vak door strengere eisen. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek verricht naar de mate waarin niet aansluitende lesstof een rol speelt in het halen van een tentamen.

Uit het onderzoek is gebleken dat er nog andere risicofactoren zijn. Wat een mogelijke rol speelt is dat 37,5% van de studenten bijna nooit naar de lessen gaan. Daarnaast gebruikt iets minder dan de helft geen studieboeken bij het leren voor een tentamen. Vervolgens verwijt 41% van de studenten de docent voor het feit dat de lesstof niet aansluit op het tentamen. In het onderstaande tabel staan nog een aantal mogelijke oorzaken.

Hieruit valt te concluderen dat niet aansluitende lesstof invloed heeft op de lage slagingspercentages. Wel zijn er nog andere risicofactoren die hier invloed op kunnen hebben.

Sociaal en Cultureel Planbureau. (2016, 6 oktober). Wikken en wegen in het hoger onderwijs. Geraadpleegd op 23 januari 2018, van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Wikken_en_wegen_in_ het_hoger_onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *