Salarissen topbestuurders zorgverzekeraars gedaald

De afgelopen jaren heeft de maatschappij vaak verontwaardigd gereageerd op de hoge salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars. Dit komt mede doordat deze organisaties deels zijn gefinancierd met publiek geld. Uit een recent onderzoek onder de zes grootste zorgverzekeraars van Nederland is gebleken dat de salarissen van topbestuurders in 2016 ten opzichte van 2011 significant zijn gedaald.

Door: Pascal Snijder

Aanleiding Onderzoek

De afgelopen jaren is er door de maatschappij vaak verontwaardigd gereageerd op de hoge salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars. Deze verontwaardiging komt naar boven doordat deze organisaties deels zijn gefinancierd met publiek geld. Daarom werd de roep steeds groter voor een bepaalde norm aan deze salarissen. Dit heeft uiteindelijk geleid naar de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In deze wet is geregeld dat het salaris van bestuurders van publieke instellingen aan een norm moet voldoen. Voor het jaar 2016 gold een maximaal salaris van €178.000 voor deze bestuurders. Voor sommige sectoren werd een sector norm bepaald, net zoals voor de zorgverzekeraars. Het idee hierachter is dat zorgverzekeraars zowel opereren op een private als een publieke markt. Daardoor ligt de sector norm van zorgverzekeraars hoger dan de reguliere norm van €178.000 in 2016. In deze sector norm zijn drie verschillende klasse opgenomen waaronder zorgverzekeraars kunnen vallen. Dit heeft te maken met het aantal verzekerden per 1 januari van het jaar daarvoor.

Doel onderzoek

Naar aanleiding van de invoering van de WNT heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of de invoering van de WNT voor een significante daling heeft gezorgd in de salarissen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de salarissen van de zes grootste zorgverzekeraars, namelijk Achmea (Zilveren Kruis), CZ, VGZ, Menzis, DSW, De Friesland. Deze zorgverzekeraars zijn in het onderzoek opgenomen omdat ze meer dan 90% van de markt in handen hebben. De salarissen van de desbetreffende topbestuurders aangaande 2011 en 2016 zijn hiervoor gebruikt.

Onderzoeksresultaten

Na onderzoek is gebleken dat de salarissen van topbestuurders in 2011 veel verschillen vertoonden. Er waren vooral grote verschillen tussen topbestuurders onderling qua salaris. In totaal verdienden de zes topbestuurders bij elkaar €2.296.764. De resultaten van 2016 laten een heel ander beeld zien, namelijk dat de salarissen fors zijn gedaald ten opzichte van 2011. Daarnaast kwam naar voren dat de verschillen tussen de topbestuurders onderling veel kleiner is geworden. In totaal verdienden de topbestuurders in 2016 €1.597.725. Doordat in het onderzoek naar voren kwam dat de salarissen van topbestuurders in 2016 lager waren dan in 2011, heeft er ook nog een statistisch onderzoek plaatsgevonden. Hier werd onderzocht of de daling van de salarissen ook daadwerkelijk significant was. De conclusie hiervan was dat de salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars in 2016 significant zijn gedaald ten opzichte van 2011.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *