Meer aandacht nodig voor de SBBI-status!

Uit onderzoek is gebleken dat voetbalverenigingen weinig tot geen aandacht besteden aan de SBBI-status. Doen zij dat wel dan kunnen donateurs en sponsoren giften aftrekken van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Door: Bilal el Boayadi De SBBI (sociaal belang behartigende instelling) is een vereniging of stichting die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Mensen die een periodieke gift doen mogen dit alleen aftrekken van hun belastbaar inkomen bij een vereniging met een SBBI-status. Voor veel mensen die een gift doen kan dit een belangrijke factor zijn bij de afweging welke instelling ze een bedrag willen schenken. Uit twintig onderzochte voetbalverenigingen in de regio Gouda blijkt dat deze verenigingen voldoen aan de voorwaarden van een SBBI-status. Echter in de statuten, reglementen … Meer lezen over Meer aandacht nodig voor de SBBI-status!

Lees verder