Meer aandacht nodig voor de SBBI-status!

Uit onderzoek is gebleken dat voetbalverenigingen weinig tot geen aandacht besteden aan de SBBI-status. Doen zij dat wel dan kunnen donateurs en sponsoren giften aftrekken van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Door: Bilal el Boayadi

De SBBI (sociaal belang behartigende instelling) is een vereniging of stichting die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Mensen die een periodieke gift doen mogen dit alleen aftrekken van hun belastbaar inkomen bij een vereniging met een SBBI-status. Voor veel mensen die een gift doen kan dit een belangrijke factor zijn bij de afweging welke instelling ze een bedrag willen schenken.

Uit twintig onderzochte voetbalverenigingen in de regio Gouda blijkt dat deze verenigingen voldoen aan de voorwaarden van een SBBI-status. Echter in de statuten, reglementen en website staat niets vermeld over de SBBI-status. Wel wordt vermeld dat er donateurs en sponsoren zijn, maar niet wat voor fiscale invloed dit heeft op de vereniging en donateur. De verenigingen die geen of weinig kennis bezitten over de voordelen van een SBBI status zijn in de meerderheid; respectievelijk 45 procent en 25 procent. Daarentegen zijn er wel verenigingen die de kennis bezitten (30 procent), maar hier niets of weinig mee doen.

De meest voorkomende reden onder de ondervraagde instellingen is dat zij onwetend waren over de voordelen van een SBBI-status. Vervolgens is de reden dat zij er nog niet aan toegekomen zijn om informatie te verzamelen, omdat het door vrijwilligers wordt gedaan. Daarnaast heb je een kleine groep verenigingen die geen toegevoegde waarde zien in de SBBI-status omdat zij niet duidelijk bericht waren over de voordelen van een SBBI-status en of weinig donaties ontvangen.

Er zijn geen gevolgen voor instellingen die geen kennis bezitten over de voordelen van een SBBI-status. Ze missen mogelijk alleen donaties door het benutten van een SBBI-status en daar wil ik hun op wijzen, want wie wil er nu geen extra geld ontvangen voor de club!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *