Impact nieuwe Woningwet 2015; eigen vermogen enorm opgepompt.

Rochdale, Vestia en Laurentius. Drie voorbeelden van woningcorporaties waarbij het fout ging. Zaken die zich voordeden bij deze woningcorporaties konden niet door de beugel. Dat vond ook de overheid. Om deze financiële risico’s in de toekomst te beperken is de nieuwe Woningwet 2015 per 1 januari 2016 van toepassing op woningcorporaties. Maar wat is nou eigenlijk de impact van deze wetswijziging? 

Door: Lars Pauptit

Uit onderzoek van een student aan De Haagse Hogeschool, is gebleken dat de impact van de Woningwet 2015 op de financiële verslaggeving van woningcorporaties enorm is. “Bij alle tien de onderzochte woningcorporaties is de solvabiliteit in 2016 beter dan in 2015. De gemiddelde solvabiliteit van deze tien onderzoekseenheden is zelfs met 53% gestegen ten opzichte van 2015. Door de vorming van een enorme herwaarderingsreserve als gevolg van de verplichte waardering van vastgoed op marktwaarde wordt het eigen vermogen namelijk enorm opgepompt”, aldus de student.

Tevens is onderzoek gedaan naar de liquiditeit van de woningcorporaties. Zowel de current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) als de quick ratio (vlottende activa excl. voorraad / kortlopende schulden) zijn onderzocht. Zowel de quick ratio als de current ratio is in zeven van de tien gevallen beter in 2016 dan in 2015. De current ratio is zelfs significant beter in 2016.

Van een dergelijke impactrijke wetswijziging willen alle belanghebbenden vanzelfsprekend op de hoogte zijn. “Het is belangrijk dat stakeholders inzicht hebben in de wijzigingen in de wet en de impact van deze wijzigingen. Zij willen natuurlijk weten wat er met hun geld wordt gedaan en of het geld rechtmatig wordt besteed.”, aldus de student. Uit het onderzoek is gebleken dat belanghebbenden zich hier geen zorgen om hoeven te maken. In alle tien de onderzochte jaarverslagen werd zowel in het bestuursverslag als in de jaarrekening zelf (toelichting en grondslagen voor waardering) ingegaan op de nieuwe Woningwet 2015 en de gevolgen van de wetswijziging.

De student laat ten slotte weten de precieze impact van de Woningwet 2015 nog verder te willen onderzoeken; “In welke mate de wetswijziging heeft gezorgd voor een verbetering van de financiële kengetallen ga ik nog onderzoeken, maar dat er een direct causaal verband is moge duidelijk zijn.”.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *