Hbo-studenten met een laag gezinsinkomen zijn minder succesvol dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen

In een recent onderzoek is gebleken dat hbo-studenten met een laag gezinsinkomen minder studiepunten behalen dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen. Dit is in contrast met het beleidsdoel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: kansengelijkheid. Hoort niet elke student dezelfde kansen te krijgen? En krijgen studenten met een laag gezinsinkomen geen hogere studiefinanciering ter compensatie?

Door: Kishan Ori

Uit het onderzoek ( enquête n=20) is gebleken dat hbo-studenten (startjaar 2014-2015) met een laag gezinskomen gemiddeld 19,5 punten minder hebben dan hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen. Daarnaast erkent 70 procent dat indien hun ouders een hoger verzamelinkomen hadden gehad zij meer punten tot nu zouden hebben behaald, ten opzichte van de 10 procent uit de hoge inkomensgroep. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij meer moeten werken om hun vaste lasten te kunnen betalen. Dit laatste komt ook naar voren als blijkt dat 60 procent uit de groep met een laag gezinsinkomen een langdurige baan heeft, ten opzichte van de 30 procent uit de groep met een hoog gezinsinkomen. Uit deze resultaten blijkt dus inderdaad dat hbo-studenten uit de lagere inkomensgroep minder studiesucces hebben en het inkomen van de ouders hier een grote rol bij speelt.

Om studenten met een laag gezinsinkomen te helpen geeft de overheid naast de vaste basisbeurs ook een variërende aanvullende beurs in het ‘oude’ financieringsstelsel. Deze varieert met het gezinsinkomen. Hieronder een overzicht met de totale beurs en totale studiekosten (leskosten, boekengeld en overige benodigdheden).

Uit het overzicht blijkt dat hbo-studenten uit de laagste inkomensgroep dus meer overhouden dan hbo-studenten uit de hoogste inkomensgroep. Maar hoe komt het dan dat deze groep minder studiepunten heeft. Een verklaring hiervoor is dat hbo-studenten uit de lagere inkomensgroep meer werken om hun vaste lasten te kunnen betalen, geen (extra) geld krijgen van hun ouders en soms hun ouders helpen met rondkomen.

Uit deze analyses blijkt dat de studiefinanciering die hbo-studenten (uit het ‘oude’ financieringsstelsel) met een laag gezinsinkomen ontvangen niet genoeg is om de kansengelijkheid ten opzichte van hbo-studenten met een hoog gezinsinkomen te waarborgen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *