Gemeenten hebben het zwaar

Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarom werd er in 2014 een wetswijziging geïntroduceerd waardoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Uit onderzoek bleek dat deze wijziging gevolgen had voor de financiële verantwoording. Ongeveer de helft van de 393 gemeenten in Nederland heeft namelijk geen goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekeningcontrole over het verslagjaar 2015. Ik vroeg mij daarom af of dit aantal significant anders is dan in 2014? Door: Pawan Leito   De jaarrekening wordt elk jaar beoordeeld door een accountant op getrouwheid en rechtmatigheid. Er wordt gecontroleerd of de gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva betrouwbaar (volledig en juist) zijn gepresenteerd in de jaarrekening. … Meer lezen over Gemeenten hebben het zwaar

Lees verder