Beheersing is niet nodig voor not-for-profit organisaties

Beheersing bij profit organisaties is zeer belangrijk voor de prestaties. Voor not-for-profit organisaties gaat dit echter niet op. Zo kan een not-for-profit organisatie prima zonder goede beheersing.

Door: Niels van Luijk

Een not-for-profit organisatie kan zeer verschillen van profit organisaties. Zo blijkt ook op het gebied van beheersing. Waar beheersing voor profit organisaties belangrijk is voor de prestaties blijkt dit niet op te gaan voor verenigingen en stichtingen.

Simons

Simons heeft de Four levers of control ontworpen voor de beheersing van een organisatie. De theorie gaat uit van vier verschillende onderdelen die ook wel systems worden genoemd. De Four levers of control kent de volgende systems: beliefs systems, boundary systems, diagnostic control systems en de interactive control systems. Deze vier onderdelen gaan in op de missie en cultuur binnen een organisatie, het analyseren van prestaties en het in kaart brengen van veranderingen in de omgeving.

Samenhang

Wanneer wordt gekeken naar de beheersing volgens de Four levers of control van Simons en de toepassing van deze theorie op de verenigingen en stichtingen blijkt betere beheersing geen garantie te zijn voor betere prestaties. Er blijkt wel een positieve samenhang te zijn maar deze is lang niet sterk genoeg om een verband aan te kunnen tonen. In het recente onderzoek onder 117 verenigingen en stichtingen is per onderdeel van de Four levers of control en als geheel gekeken naar de samenhang. Waar een sterke samenhang van de Four levers verwacht zou worden bleek dit dus niet het geval.

Dit onderzoek onderstreept nog maar eens het aparte karakter van not-for-profit organisaties. Een goede beheersing geeft nog geen garantie op betere prestaties en een slechte beheersing heeft lang niet altijd tot gevolg dat de organisatie niet goed presteert. Op welke manier bestuurders van verenigingen en stichtingen dan wel invloed kunnen uitoefenen op de prestaties van de organisatie blijft de vraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *