Woningcorporaties jarenlang ondergewaardeerd

Uit een recent onderzoek bij tien woningcorporaties is gebleken dat woningcorporaties op papier veel meer waard zijn dan men aanvankelijk dacht. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe woningwet 2015 en de stelselwijziging die woningcorporaties moeten doorvoeren. Door: Jaouad el Hajami De woningwet 2015 verplicht woningcorporaties sinds 1 januari 2016 hun vastgoed niet meer te waarderen volgens “Bedrijfswaarde”, maar volgens “Marktwaarde in verhuurde staat”. Dit leidt tot een herwaardering van het Materiele Vaste Activa en het Eigen Vermogen. Waar in 2015 de gemiddelde bedrijfswaarde van het vastgoed nog maar 2,82 miljard euro was, is dit in 2016 tot 5,84 miljard euro toegenomen. Het totale eigen vermogen van alle woningcorporaties in Nederland is  zelfs gestegen van 51,9 miljard euro … Meer lezen over Woningcorporaties jarenlang ondergewaardeerd

Lees verder