Woningcorporaties jarenlang ondergewaardeerd

Uit een recent onderzoek bij tien woningcorporaties is gebleken dat woningcorporaties op papier veel meer waard zijn dan men aanvankelijk dacht. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwe woningwet 2015 en de stelselwijziging die woningcorporaties moeten doorvoeren.
Door: Jaouad el Hajami
De woningwet 2015 verplicht woningcorporaties sinds 1 januari 2016 hun vastgoed niet meer te waarderen volgens “Bedrijfswaarde”, maar volgens “Marktwaarde in verhuurde staat”. Dit leidt tot een herwaardering van het Materiele Vaste Activa en het Eigen Vermogen. Waar in 2015 de gemiddelde bedrijfswaarde van het vastgoed nog maar 2,82 miljard euro was, is dit in 2016 tot 5,84 miljard euro toegenomen. Het totale eigen vermogen van alle woningcorporaties in Nederland is  zelfs gestegen van 51,9 miljard euro naar 154,6 miljard euro.

Kengetallen
Dit beduidend hoog verschil zien we ook terug bij de solvabiliteit en Loan to Value van de woningcorporaties. Volgens bedrijfswaarde was dit in 2015 gemiddeld nog 67 procent, terwijl dit voor 2016 volgens marktwaarde structureel is afgenomen tot 34 procent. Dit betekent dat woningcorporaties op papier hun vreemd vermogen makkelijker kunnen aflossen dan vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de solvabiliteit. Deze is gestegen van 29 procent naar 59 procent. Dit houdt in dat het eigen vermogen nu 59 procent uitmaakt van het totaal vermogen.

Overheidsontvangsten
Dit heeft echter een keerzijde voor de woningcorporaties. Uit onderzoek is gebleken dat van de tien onderzochte woningcorporaties zes hiervan minder subsidie hebben ontvangen ten opzichte van het jaar ervoor. Gemiddeld hebben de woningcorporaties 71 procent minder overheidssubsidies binnen gekregen.

Helaas voor ons zijn woningcorporaties geen beursgenoteerde ondernemingen, anders kon men flinke winsten maken met de gestegen koersen van aandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *