Salarissen directeuren goede doelen groeit sterk

Uit recent onderzoek is gebleken dat de salarissen van de directeuren van vijftien goede doelen in Nederland tussen 2012 en 2016 met 7,78 procent zijn gestegen. De gemiddelde Cao-loonstijging in diezelfde periode was 5,37 procent. Hieruit blijkt dat de lonen van de directeuren 45 procent harder zijn gestegen dan bij de gewone Nederlander.

Door: Jamy Becker Hof

Omdat er in Nederland al jaren verontwaardiging is over de salarissen van de directeuren van goede doelen en er tevens extra regels voor de salarissen opgesteld zijn, is er onderzoek gedaan naar de groei van deze salarissen tussen 2012 en 2016. Om de groei meer waarde te geven is deze groei tevens vergeleken met de gemiddelde Cao-loonstijging in diezelfde periode.

Salaris bestaat in dit onderzoek uit bruto loon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en het variabel jaarinkomen. Bij de vijftien onderzochte goede doelen was het gemiddelde salaris in 2012 109.715,73 euro. In 2016 was dit gemiddelde salaris al gegroeid naar 118.254,40 euro. Dit is een groei van 7,78 procent. Bij ieder onderzocht goede doel was er een stijging in het salaris te zien. De gemiddelde Cao-loonstijging was tussen 2012 en 2016 5,37 procent. Dit betekent dus dat de lonen van de directeuren met 45 procent meer zijn gegroeid in 4 jaar tijd vergeleken met de Cao-lonen.

Het onderzoek laat zien dat een directeur van een goed doel een veel grotere salarisgroei kan verwachten dan de gemiddelde Nederlander, ondanks de grote verontwaardiging hierover in de samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *