Zorginstellingen betalen nog steeds teveel salaris aan hun topfunctionarissen

Uit onderzoek is gebleken dat er nog steeds veel (semi)publieke instellingen teveel salaris aan hun topfunctionarissen betalen. Het is vooral de zorg sector waar meer dan de helft van de topfunctionarissen bij grote zorginstellingen een salaris boven de WNT-norm ontvangt. Gelukkig zit het wel goed met de salarissen van de bestuurders van de Haagse Hogeschool.

Door: Osman Sarikaya

De Wet normering topinkomens is een algemene beleidsregel waarin is bepaald wat het maximumsalaris is voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Onlangs is in het AD een artikel verschenen waarin werd beweerd dat één op de vijf zorginstellingen hun bestuurders een salaris boven de WNT-norm betalen. Op basis van dit artikel is een onderzoek verricht op de naleving van de WNT door (semi)publieke instellingen.

Voor het onderzoek zijn er van zorg- en onderwijsinstellingen beide 10 instellingen onderzocht op de naleving van de WNT. Van deze instellingen zijn de salarissen van de topfunctionarissen uit de jaarrekeningen opgehaald en gecontroleerd met de WNT-norm van de betreffende instelling. Uit het onderzoek is gebleken dat er in 2016 aan 63% van de topfunctionarissen in de zorgsector een salaris boven de norm is betaald. Bij de onderwijssector was dit 25% in 2016.

 

Het overschrijden van het bezoldigingsmaximum van de WNT komt voornamelijk door de overgangsregeling die bij de meeste topfunctionarissen van toepassing is. Het gaat hierbij om contracten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan. Voor de bestaande afspraken geldt een uitgebreid overgangsregime. Deze afspraken zullen gedurende vier jaar gerespecteerd en geldig blijven.

 

Er wordt de laatste jaren steeds meer druk gezet op de (semi)publieke instellingen om de salarissen van de topfunctionarissen terug te dringen tot het ministersalaris. In 2016 werd het bezoldigingsmaximum verlaagt naar het ministersalaris(178.000 euro). In de laatste jaren heeft het percentage overschrijdingen zich positief ontwikkeld. Er zijn steeds minder topfunctionarissen die boven de WNT-norm verdienen. Vanaf 1 januari 2017 zullen er nog meer functionarissen onder de norm zakken, omdat dan de huidige topfunctionarissen die onder de overgangsregeling vallen ook terug in salaris moeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *